Reserveu un gran hotel en exclusiva pel vostre gran dia.

L'hotel disposa de molts espais i serveis que es poden combinar, separar o adaptar segons el moment del dia. Què hi ha millor que triar un únic espai que ofereix diferents escenaris? Des d'una reunió íntima, un espai obert, una zona reservada, un lloc privat a una gran celebració. Moure's dins i fora de l'hotel amb llibertat i sense preocupacions ni restriccions ho fa tot molt més fàcil i còmode.

El vostre gran dia, la vostra gent i un hotel per a celebrar-ho!

 

Descubreix la nostra proposta